Open Door Days / Dny otevřených dveří

Open Door Days / Dny otevřených dveří

March 21, 2019 Off By Michaela Freeman

— čeština níže —

You know how we always say we should catch up but never do? Well, here is a chance. Jim is out of town and I’m having a party… sort of.

I invite my friends, acquaintances, students, clients, collaborators or even just Facebook friends who’d like to meet me to my home:

PRIVATE TOTALLY INFORMAL OPEN DOOR DAYS: SPRING 2019 EDITION

Stop by on Saturday, March 23rd or Friday, March 29 anytime between 11:11 am and 22:22 pm. SMS me for address details at +420-605-113-327.

Aside from just wanting to see people before I disappear to the summerhouse again, I’m happy to offer:

 • Advice on your creative project
 • Tarot-card readings
 • Personal development or spiritual consulting
 • Information about dolphin-assisted therapy
 • Home-made pastries
 • Lots of tea and coffee

Let’s talk about dreams, plans for the spring, spirituality, relationships… ask me anything. Really, anything 🙂 Depending on the number of people coming and going, it can either be a private session or a party, we will see.

I’m looking forward to seeing you!


Víte, jak vždycky říkáme, že se sejdeme a pak z toho nic není? Tak tady je šance. Jim je na cestách, takže pořádám mejdan… po mém.

Zvu mé přátele, známé, studenty, klienty, spolupracovníky nebo i jen přátele z Facebooku, kteří by mne chtěli poznat osobně, na návštěvu k nám domů na:

SOUKROMÉ TOTÁLNĚ NEFORMÁLNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: EDICE JARO 2019

Zastavte se u mě v sobotu, 23. března nebo v pátek 29. března kdykoli mezi 11:11 dopoledne a 22:22 večer. Pošlete mi SMS ohledně adresy na +420-605-113-327.

Kromě toho, že bych vás ráda viděla než zase zmizím na chatu, tak mohu s radostí nabídnout:

 • Poradenství ohledně tvůrčích projektů
 • Čtení tarotových karet
 • Konzultace ohledně osobního nebo duchovního rozvoje
 • Informace o delfinoterapii
 • Domácí sladké dobroty
 • Spoustu čaje a kávy

Pojďme si povídat o snech, plánech na jaro, duchovních věcech, vztazích… zeptejte se mne na cokoli. Opravdu na cokoli 🙂 Podle počtu lidí, kteří budou přicházet a odcházet to buď bude privátní sezení nebo párty, uvidíme.

Těším se na vás!